Misyon ve Vizyonumuz

Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, öğrenme ve öğretmeyi ilke edinen, bireysel farklılıklara ve kültürlere duyarlı, yeniliklere açık, bilimsel etik ve yetkinlik sahibi eğitimciler yetiştirmek ve eğitim araştırmalarına yön vermektir.

VİZYONUMUZ

Millî, manevi ve evrensel değerlere bağlı girişimci, yenilikçi ve araştırmacı öğretmenler yetiştiren öncü bir kurum olmak.

about