Program :Ölçme-Değerlendirme Hizmet içi Eğitim Programı
Tarih :12.2.2018
Saat :17:00
Yer :Eğitim Fakültesi Konferans Salonu
Düzenleyen:Eğitim Fakültesi
Program Detayı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

 

Zaman

Konu

İçerik

Eğitmen/ler

I. GÜN 12/02/2018

17:00‐17:15

Açılış

Protokol konuşmaları

Prof. Dr. Ahmet Şahin

17:15‐18:45

Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar

‐Çağdaş eğitimde ölçme ve değerlendirmeden beklenenler

‐Ölçme

‐Değerlendirme

‐Ölçme türleri (dolaylı vedoğrudan)

‐Değerlendirme türleri (sonuç, süreç, formal veinformal)

‐Amacı açısından değerlendirme (tanılamak, izlemek ve not vermek)

Yrd. Doç. Dr. M. İzzettin Yılmazer

Yrd. Doç. Dr. Emre Toprak

18:45‐19:00

Çay arası

 

 

19:00‐20:30

Ölçmede dikkat edilmesi gerekenler

‐Ölçmede hata (sabit, sistematik, rastgele)

‐Değişken

‐Ölçmede sıfır

‐Ölçme araçlarının nitelikleri (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık)

‐Not verme (norm tabanlı, ölçüt tabanlı)

‐Neyi nasıl ölçeriz? (Bilgi, beceri ve tutum)

Yrd. Doç. Dr. M. İzzettin Yılmazer

Yrd. Doç. Dr. Emre Toprak

II. GÜN 14/02/2018

17:00‐18:30

Geleneksel ölçme araçları

‐Açık Uçlu

‐Kısa cevaplı

‐Sınıflama soruları

Doç. Dr. Oktay Bektaş Yrd. Doç. Sevim Sevgi

18:30‐18:45

Çay arası

 

 

18:45‐20:15

Geleneksel ölçme araçları

‐Seçme soruları (Çoktan, Çoklu)

‐Sözlü sınavlar

Doç. Dr. Oktay Bektaş

Yrd. Doç. Sevim Sevgi

III. GÜN 15/02/2018

17:00‐18:30

Geleneksel ölçme araçlarının uygulaması

‐Katılımcılar kendi sınavlarından örnekleri sınıfa getiriler ve gruplar halinde bunlar incelenir.

Yrd. Doç. Dr. Fulya Öner Armağan

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yamaç

18:30‐18:45

Çay arası

 

 

18:45‐20:15

Geleneksel ölçme araçlarınınuygulaması

‐Katılımcılar kendi sınavlarından örnekleri sınıfa getiriler ve gruplar halinde bunlar incelenir.

Yrd. Doç. Dr. Fulya Öner Armağan

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yamaç

IV. GÜN 16/02/2018

17:00‐18:30

Başlıca alternatif ölçmearaçları

‐Rubrik, Portfolyo, Kontrol listeleri, Gözlem formları, Performans görevleri, Proje ödevleri, Akran ve öz değerlendirme

Doç. Dr. Mustafa Öztürk Yrd. Doç. Dr. Neşet Mutlu

18:30‐18:45

Çay arası

 

 

18:45‐20:15

Süreç değerlendirme araçlarının uygulaması

‐Katılımcılar gruplar halinde kendi alanlarına yönelik süreç değerlendirme araçları geliştirirler.

Prof. Dr. Uğur Büyük

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ölçü Dinçer

20:15‐20:45

Genel değerlendirme

‐Ne öğrendik? Sorusu çerçevesinde süreç değerlendirme etkinliklerinin yapılması.

Doç. Dr. Kasım Karaman

 

YER: Eğitim Fakültesi KONFERANS SALONU