ETKİNLİK DETAYI

event
  • 19/08/2018 15:30
  • Dekanlık Toplantı Salonu

2017 yılında yayın hayatına başlayan fakültemiz yayını olan Erciyes Journal of Education'ın (EJE) "2018 Editör/Yayın Kurulu Toplantısı - 2" dergi yayın kurulu üyelerinden Doç. Dr. Oktay Bektaş, Dr. öğr. Üyesi Zeynep Ölçü Dinçer, Dr. Öğr. Üyesi Sevim Sevgi, Öğr. Gör. Dr. Erdem Akbaş, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emin Öztürk, Arş. Gör. Dr. Gürkan Tabak ve Arş. Gör. Galip Öner, Arş. Gör. Yacemin Acar Çimen, katılımlarıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda dergimizin 2018 yılı yayın politikası ve görev dağılımları belirlendi. Derginin makale kabul süreçleri ve tanımları yapıldı.