Tüm öğrencilerimizin NEF VAKFI BURSU için...http://nefvakfi.org adresinden 14 Ekim 2016 tarihine  kadar başvuralarını yapmaları gerekmektedir.