Üniversitemizce Fakültemiz öğrencilerine ayrılan kontenjan çerçevesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan KYK ve  YEMEK bursuna herhangi bir yerden burs almayan, ihtiyaç sahibi ve gelir düzeyi düşük öğrenciler başvuru yapabileceklerdir. Başvuru formları Fakültemiz internet sitesinde Formlar bölümünde bulunmaktadır. Formların en geç;

 21  Ekim 2014 Salı  günü mesai bitimine kadar  Burs Başvuru Formu ve Aile Reisinin Maaş Bodrosu ile birlikte Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

      Burs Komisyonu’na çağrılacak öğrenciler duyuru panosundan ilan edilecek olup öğrencilerin 23 Ekim 2014 Perşembe günü  komisyon tarafından görüşmek üzere çağrılacaklardır.

    Burs Başvurusu Verilmeyecek Öğrenciler:

            1.  Kurumundan Öğrenim kredisi veya burs almış öğrenciler,

2.  5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olanlar,

3.  Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan  veya gelire sahip olanlar.

4. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olanlar,

5.  Yabancı uyruklu öğrenciler,

6.  Ek süre öğrenim görenler,

7.  Fakültede bir öğretim yılı veya bir yıldan  fazla başarısız olanlar,

8. Polis Akademisi öğrencileriyle Askeri okul öğrencileri.

     DEKANLIK