ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

Fakültemizde  Seçim Var!

 

Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlerde 13 Ekim 2014 Pazartesi günü (Birinci tur), Birinci turda kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının seçime katılmaması durumunda 15 Ekim  2014 Çarşamba günü (İkinci tur), İkinci turda kayıtlı öğrencilerin en az %50’sinin seçime katılmaması durumunda 17 Ekim 2014 Cuma günü (Üçüncü tur) öğrenci temsilciliği seçimi yapılacaktır. Bölümlerden temsilciliğe aday olacak öğrencilerin 22 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Eğitim Fakültesinde Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ’a dilekçe ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Fakültemizde Temsilci Seçilecek Bölümler Şunlardır:

1.İlköğretim Bölümü

2.Türkçe Eğitimi Bölümü

3.Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

4.Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

 1.Dilekçe

 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 3.Öğrenci belgesi

4. Transkript (Ara sınıflar için)

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler

 a)    Fakültemizin kayıtlı öğrencisi olması,

b)    Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)    Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d)   Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

 

Seçimle İlgili Diğer Bilgiler

*Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği uyarınca:

1.      Fakültemiz bölümlerini temsilen birer Bölüm Temsilcisi seçilecektir. Seçilen bu temsilciler  Eğitim Fakültesi Öğrenci Kurulunu oluşturacaktır.

2.      Eğitim Fakültesi Öğrenci Kuruluna seçilen öğrenciler kendi aralarından birini Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi seçecektir.

3.     Üniversitemizdeki her birimin temsilcilerinin katılımıyla Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi oluşturulacak ve bu konsey üyeleri de kendi aralarından Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanını seçeceklerdir.

Denetim, Organizasyon ve Yürütme

Fakültemizdeki seçimler, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kasım KARAMAN’ın başkanlığında Yrd. Doç. DR. Oktay BEKTAŞ,Yrd. Doç. Dr. Habib HAMURCU ve Öğr. Gör. M. İzzettin YILMAZER’den oluşan  Fakülte Seçim Kurulu’nun denetiminde kurul tarafından belirlenecek bir öğretim elamanının başkanlığında, aday olmayan iki öğrenciden oluşturulacak Sandık Kurullarınca yürütülecektir.

 

Seçim Tarihi:  13 Ekim 2014 Pazartesi günü birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, 15 Ekim 2014 Çarşamba günü ikinci tursa ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır.İlk iki turda seçim yapılamaz ise 17 Ekim 2014 Cuma günü üçüncü turda katılım oranı şartı aranmaz. Oy kullanma zamanı 10.00-18.00 saatleri arasıdır.

 Adayların İlanı:  24 Eylül 2014 Çarşamba günükesin aday listesi Fakültemiz web sayfasından ve dekanlık ilan panosunda ilan edilecektir

 Propaganda Süresi ve Uyulacak Kurallar

 Adaylıkları kesinleşen öğrenciler 24 Eylül 2014 Çarşmba gününden 03 Ekim 2014 Cuma günü saat 22.00'ye kadar propaganda yapabilirler. Bundan sonra propaganda yapmak yasaktır.

 İlan Asma: Seçimle ilgili ilanlar ancak Seçim Kurulu’nun izni ile panolarda ilan edilebilir.

Propaganda süresince diğer fakülte ve yüksek okul öğrencilerinin fakülte içinde seçim amaçlı dolaşmaları yasaktır.

Oy Kullanma Usulü

1. Seçmen listesinde ismi olan öğrenci, kimliğini sandık kuruluna ibraz ettikten sonra oy kullanılması için hazırlanan kabinde oy pusulasını kendisine verilen mühürlü zarfa koyarak ilgili sandığa atacaktır.

2. Oy kullanma işlemi seçmen listesindeki ilgili kısmın imzalanmasıyla sona erecektir.  

 Sayım Usulü

    Bölümler için yapılacak Bölüm Temsilcisi seçimi, gizli oy, açık sayımla gerçekleştirilecektir.

            Eğitim Fakültesi Öğrenci Kuruluna seçilen öğrenciler, 20 Ekim 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar  kendi aralarından birini Eğitim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi seçecektir.

 Doç. Dr. Kasım KARAMAN  (Başkan)                                                 

Yrd. Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ (Üye)

Yrd. Doç. DR. Habib HAMURCU  (Üye)

Öğr. Gör. M. İzzettin YILMAZER

                                                                                    

Doç. Dr. Kasım KARAMAN

         Dekan Yardımcısı