FAKÜLTEMİZE YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK KOŞULLAR, GEREKLİ BELGELER, SON BAŞVURU TARİHİ VE KONTENJANLAR (2014-2015)

“Yükseköğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında  Fakültemiz örgün eğitim ve ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının1.sınıfı ile 4. sınıfına geçiş yapılmaz

3. Ara sınıflara  geçiş için öğrencinin;

a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması gereklidir.

b) Genel not ortalamasının; 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lük  sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gereklidir.

4.İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde başvurabilirler.

5. 4’lü veya 100’lü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.

6.Açıköğretim Fakültesinden yatay geçiş yapılamaz.

7.Fakültemizde Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanı bulunmamaktadır.

B-İSTENEN BELGELER

1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe. (Aşağıdaki Örneğe Uygun)

2. (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge. (fotokopi veya suret kabul edilmez.)

3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.(Transkript üzerinde de yazabilir)

4. ÖSYS Sonuç Belgesi

 

 

 

C-BAŞVURU TARİHİ

Tüm başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 15/AĞUSTOS/2014 Cuma gününe kadar yapılacaktır. Başvurular fakülte dekanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ve faks ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Eksik evrak ile başvuruda bulunanlara evraklarını tamamlamaları için herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)

D-YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öğrencinin Üniversiteye Giriş Puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının(GANO) 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak Yatay Geçiş Puanı belirlenir.

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

BÖLÜMLER

2. Sınıf

3. Sınıf

Bölüm Toplamı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR.

3

3

6

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

3

3

6

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İ.Ö)

3

3

6

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

29.8.2014

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

1.7.2014

15.8.2014

18.8.2014

27.8.2014

8.9.2014

12.9.2014

15.9.2014

19.9.2014

 

 

Yatay Geçiş Başvuru Formu Örneği:

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

KAYSERİ

…………………………………….…Üniversitesi…..…………………………………..……Eğitim Fakültesi…………………………………..Öğretmenliği……………….öğretim………..sınıfta almam gereken  bütün dersleri alarak bir üst sınıfa geçmiş bulunmaktayım.

           Fakülteniz.........................................öğretmenliği……….öğretim……….sınıfına ÖSYM  puanımın %70'i  ve Akademik Not ortalamamın %30'u ile  yatay geçiş yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                         ___ /___ / 2014

 

Adı Soyadı & İmzası           :                  

T.C. Kimlik No                    :

Genel Not Ortalaması         :

ÖSYS Yerleşme Puanı        :

Adres ve Telefon                 :

 

Ekler:

1-Transkript

2- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

3- ÖSYS Sonuç Belgesi

4-Öğrenci Belgesi