ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU İLE İLGİLİ BİLGİLER

1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde Fakültemizde yaz okulu açılmayacaktır.

2) Başka Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Yaz Okulundan faydalanmak isteyen Fakültemiz öğrencileri, En fazla 20 (yirmi) saat ya da 10 (on) kredi sınırını aşmamak ve Öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okullarından alınacak derslerin toplamı 24 (yirmi dört) krediyi geçmemek koşuluyla aşağıda adları belirtilen Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden yararlanabileceklerdir.

3)Başka Üniversitelerin Yaz Okulundan Faydalanmak isteyen öğrenciler, http://egitim.erciyes.edu.tr/formlar/yazokulu.docadresindeki matbuu dilekçeyi doldurarak Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edeceklerdir.

4) Başka Üniversitelerin Yaz Okullarından yararlanmak isteyenler o üniversitelerin Eğitim Fakültelerine de ayrıca başvuracaklardır.

5) Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerinden Üniversitemizin diğer Fakültelerinde yaz okulu açılması halinde Fakültemiz öğrencileri bu derslere devam edebileceklerdir.

6) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümünün İlahiyat Fakültelerinde de mevcut olması nedeniyle ortak derslerin aynı üniversitedeki Eğitim Fakültelerinde açılmaması halinde İlahiyat Fakültelerinden de alınabilecektir.

7) Yaz Okulu ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen öğrenciler http://egitim.erciyes.edu.tr/genel/sssyazokulu.phpweb adresinde sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşabileceklerdir.

YAZ OKULUNDA DERS ALINABİLECEK ÜNİVERSİTELER

2013-2014 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde aşağıda isimleri belirtilen Üniversitelerin

Eğitim Fakültelerinden ders almaları uygun bulunmuştur.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Muğla Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Osmangazi Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

 

DEKANLIK