SAĞLIK OKURYAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlenen ve son başvuru tarihi 18 Nisan 2014 olarak belirlenen Sağlık Okuryazarlığı Sertifika programı ile ilgili bilgilere http://uzem.ankara.edu.tr adresinden erişilmektedir.

 

Dekanlık