İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖGRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde sistemden kaynaklanan sorun nedeniyle İDKA 403 Özel Öğretim Yöntemleri II ve İDKA 409 Rehberlik dersini alamayan öğrencilerin öğrenci işleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bahse konu uygulama belirtilen dersleri geçtiğimiz dönem alıp da başarısız olan öğrencileri kapsamamaktadır.

 

DEKANLIK