Sağlık Okuryazarlığı e-Öğrenim Sertifika Programı Duyurusu

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte Sağlık Okuryazarlığı  e-Öğrenim Sertifika Programı”nı  başlatmaktadır. Sertifika eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle, 19 Şubat -21 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Eğitim 5 hafta ve toplam 40 saatten oluşmaktadır. Sertifika programına son başvuru tarihi 17 Şubat 2014’tür. Programla ilgili ayrıntılı  bilgiye http://uzem.ankara.edu.tr/  web adresinden başvuru formuna ise http://uzem.ankara.edu.tr/e_saglik/adresinden ulaşılmaktadır.

Dekanlık