TEK DERS SINAVI DUYURUSU

Üniversitemizde ve Fakültemizde tek ders sınavları; “Erciyes Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” nin 16. maddesi g) bendi ile “Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi” nin 17. Maddesi i) bendi gereğince bütünleme sınavlarından sonra yapılmaktadır. Yaz okulundan sonra tek ders sınavı yapılması mümkün değildir.