FAKÜLTEMİZE YENİ KAYIT YAPTIRIP DAHA ÖNCE YÜKSEKOKUL VEYA FAKÜLTE OKUMUŞ ÖĞRENCİLERİN ALMIŞ OLDUKLARI DERSLERDEN MUAF SAYILMALARI

 

 

 

Birinci sınıfa kayıt yaptırıp, daha önce herhangi bir yüksekokul veya fakültede okuyup başarılı oldukları derslerden muaf sayılmak isteyen öğrencilerimiz form dilekçe ile talepte bulunmak zorundadırlar.

Form dilekçeler eğitim fakültemizin internet sitesi formlar kısmındaki  (http://egitim.erciyes.edu.tr/formlar/intibak.doc)adresinden temin edilecektir. Dilekçeye onaylı not çizelgesi ile ders  içerikleri eklenecektir.

Muafiyet başvuruları sadece Birinci Sınıftave eğitim-öğretim yılının açıldığı ilk iki hafta içerisinde yapılabilir. Daha sonra başvuru yapılsa bile dikkate alınmaz.

 

Başvuruda bulunacak öğrencilerimiz evraklarıyla birlikte öğrenci işleri bürosuna evraklarını teslim edeceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            DEKANLIK