FAKÜLTEMİZE YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK KOŞULLAR, GEREKLİ BELGELER, SON BAŞVURU TARİHİ VE KONTENJANLAR (2013-2014)

       “Yükseköğretim Kurumları arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde YatayGeçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2013-2014Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında  Fakültemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2. Yükseköğretim kurumlarının1.sınıfı ile 4. sınıfına geçiş yapılmaz
3. Ara sınıflara  geçiş için öğrencinin;
   a) Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması gereklidir.
   b) Genel not ortalamasının ; 4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lük  sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gereklidir.
4.İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak , ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde başvurabilirler.

5. 4’lü veya 100’lü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır. 

6..Açıköğretim Fakültesinden yatay geçiş yapılamaz.

7.Fakültemizde Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanı bulunmamaktadır.

 

B-İSTENEN BELGELER
1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe. (Aşağıdaki Örneğe Uygun)
2. (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge. (fotokopi veya suret kabul edilmez.)
3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.(Transkript üzerinde de yazabilir)
4. ÖSYS Sonuç Belgesi

 

C-BAŞVURU TARİHİ

Tüm başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 16/AĞUSTOS/2013 Cuma gününe kadar yapılacaktır. Başvurular fakülte dekanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Belgesi eksik olan, süresi içerisinde belgelerini tamamlayamayanlar ile postada evrakları gecikenlerin başvuruları işleme konulmayacaktır. (Eksik evrak ile başvuruda bulunanlara evraklarını tamamlamaları için herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.)

 

D-YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrencinin Üniversiteye Giriş Puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının(GANO) 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak Yatay Geçiş Puanı belirlenir.

 


                                           YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE TARİHLERİ

BÖLÜMLER

2. Sınıf

3. Sınıf

Bölüm Toplamı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ)

-

3

3

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR.

3

3

6

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. (İÖ)

-

3

3

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ(İÖ)

-

3

3

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (İÖ)

-

3

3

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

3

3

6

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (İ.Ö)

3

3

6

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

3

3

6

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (İ.Ö)

-

3

3

ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

      BAŞVURU TARİHİ

    

SONUÇ İLAN      TARİHİ

 KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK ADAY KAYIT TARİHİ (ASİL ADAY KAYIT YAPTIRMADIĞI TAKDİRDE)

 

BAŞLANGIÇ

 

    BİTİŞ

 

 

BAŞLANGIÇ

 

    BİTİŞ     

 

BAŞLANGIÇ    

 

BİTİŞ

10.07.2013

16.08.2013

 

29.08.2013

 

 

09.09.2013

 

 

13.09.2013

 

16.09.2013

20.09.2013

 

 

 

Yatay Geçiş Başvuru Formu Örneği:

 

 

                                            ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

                                  EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

                                             KAYSERİ

 

………………………………………….Üniversitesi…………………………………Eğitim Fakültesi………………………………….. 

Öğretmenliği……………….öğretim………..sınıfta almam gereken  bütün dersleri alarak bir üst sınıfa geçmiş bulunmaktayım.

           Fakülteniz.........................................öğretmenliği……….öğretim……….sınıfa yatay geçiş yapmak

istiyorum.

               Gereğini bilgilerinize arz ederim.                                                         ___ /___ / 2013

 

 

 

Adı Soyadı & İmzası           :                  

T.C. Kimlik No                    :

Genel Not Ortalaması         :

ÖSYS Yerleşme Puanı        :

Adres ve Telefon                 :

 

Ekler  :

    1-Transkript

    2- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge

    3- ÖSYS Sonuç Belgesi’nin onaylı fotokopisi