Yaryl sonu snav (final) sonucunda baarl olup, not yükseltmek amacyla bütünleme snavna girmek isteyen örencilerimiz, bütünleme snavna girmezler ise bütünleme snavna o (sfr) not verilecektir.

   

 

          DEKANLIK