2012-2013 YAZ OKULU

 

 

Yaz Okulu Takvimi

     Ders Kayıtları                             : 24-27 Haziran 2013

Açılan Ders Duyurusu                : 28 Haziran 2013

Yaz Okulu                                    : 01 Temmuz - 17 Ağustos 2013

Vize Sınavları                              : 22-26 Temmuz 2013

Vize Mazeret Sınavları               : 12-16 Ağustos 2013

Final Sınavları                             : 19-24 Ağustos 2013

 

 

Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan

Ders Alma Şartları

1-      Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin hem de diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okullarına kayıt yaptıramazlar.

2- Yaz Okulu eğitim-öğretim planında yer alan bir dersin açılabilmesi için o derse en az 15 öğrencinin kesin kayıt yaptırması zorunludur.

3- Fakültemizde yaz okulunda açılan dersler OBİSİS üzerinden seçilecektir. Ancak banka dekontu ile birlikte öğrenci işlerine gelerek kaydını onaylatacaktır. Dekont teslim edilmeden yapılan ders kaydı geçersiz olacaktır.

4- Fakültemiz öğrencileri, açılan dersler arasından tekrarlamak zorunda oldukları dersleri öncelikle almak zorundadırlar.

5- Not ortalamasına ve ders geçmişine bakılmaksızın bütün öğrenciler en fazla iki yarıyıl üstten açılan dersleri alabilirler. Not ortalamalarına bakılmaz.

6- Bir yaz okulu döneminde toplam 12 kredi veya 28 saati geçmemek üzere en çok 4 ders alınabilir.

7- Üniversitemizde açılmamış olmak kaydıyla diğer üniversitelerden bir yaz okulu döneminde 20 saat ya da 10 krediden fazla, öğrenim süresi boyunca ise 24 krediden fazla ders alamazlar.

8- Diğer üniversitelerden ders alacak Fakültemiz öğrencilerinin, Fakültemiz web sayfasından Yaz Okulu Üniversitemiz Dışı Ders Alma Formunu http://egitim.erciyes.edu.tr/formlar/yazokulu.doc adresinden doldurarak öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

9-Diğer üniversitelerden gelen misafir öğrenciler, Fakültemiz web sayfasından ders alma formunu http://egitim.erciyes.edu.tr/formlar/yo_mogr.doc adresinden doldurarak öğrenci İşleri Bürosuna getirip ücret hesabı yapıldıktan sonra Bankaya ders ücreti yatırılacaktır.

 

Daha sonra Bankadan alınan dekont öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilecektir. Bu öğrenciler derslerini kayıt formu kullanarak almak zorundadırlar.

 

YAZ OKULU ÜCRETLERİ

1. Fakültemiz öğrencileri http://obisis.erciyes.edu.tr öğrenci portalı üzerinden öncelikle İBAN numarasını

doğru girdikten sonra ders seçme işlemi yapabileceklerdir.

2. 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında kesin kayıt işlemini yaptıktan sonra ÖBİSİS üzerinden görüntülenecek olan toplam ders ücreti miktarını gösteren bir çıktı alıp tek bir dekont işlemi ile Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesinin 06000147 numaralı hesabına yatırarak dekontu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim

ettikten sonra ders kaydınızı onaylatmanız gerekmektedir.

3. Yaz Okulu Ders ücretini bankaya yatırırken dekontta Eğitim Fakültesi ibaresinin belirtilmesi gerekmektedir.

                    4. Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği bir saatlik azami ders ücreti 1.39 TL’dır.

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bölümü bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılması hk. 2013.009.101-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaz okulu açılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 19.04.2013 tarih ve 304 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İlköğretim Bölümü ve Türkçe Eğitimi bölümü için yaz okulu açılmasına, fakültede bölümlerinde okutulmakta olan ortak derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türk Dili) Üniversitemizin herhangi bir fakültesinde yaz okulu açıldığı takdirde öğrencilerimizin bu dersleri alabilmelerine, isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun öğretmen yetiştirme programları için belirlediği kriterlere uygun olmak koşuluyla, Yaz Okulu açıldığında aşağıda adları belirtilen Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden ders almalarının uygun olacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Üniversiteler

1-Abant İzzet Baysal Üniversitesi

19-Kocaeli Üniversitesi

2-Atatürk Üniversitesi

20-Mersin Üniversitesi

3-Anadolu Üniversitesi

21-Balıkesir Üniversitesi

4-Ankara Üniversitesi

22-Dumlupınar Üniversitesi

5-Akdeniz Üniversitesi

23-Erzincan Üniversitesi 

6-Cumhuriyet Üniversitesi

24-Fırat Üniversitesi

7-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

25-Kastamonu Üniversitesi

8-Çukurova Üniversitesi

26-Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 

9-Dokuz Eylül Üniversitesi

27-Mustafa Kemal Üniversitesi

10-Gaziantep Üniversitesi

28-Osmangazi Üniversitesi

11-Hacettepe Üniversitesi

29-Pamukkale Üniversitesi

12-İnönü Üniversitesi

30-Süleyman Demirel Üniversitesi

13-Marmara Üniversitesi

31-Sakarya Üniversitesi

14-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

32-Ege Üniversitesi

15-Amasya Üniversitesi

33-Adnan Menderes Üniversitesi

16-Uludağ Üniversitesi

34-Afyon Üniversitesi

17-Gazi Üniversitesi

35-Muğla Üniversitesi

18-İstanbul Üniversitesi

36-Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YAZ OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLARI

I. YARIYIL                                                             II.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 103

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

3

 

TÖP 104

Osmanlı Türkçesi II

2

0

2

4

TÖP 105

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

2

3

 

TÖP 106

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2

0

2

4

TÖP 109

Yazılı Anlatım I

2

0

2

3

 

TÖP 110

Sözlü Anlatım II

2

0

2

3

TÖP 111

Sözlü Anlatım I

2

0

2

3

 

TÖP 112

Yabancı Dil II

3

0

3

4

TÖP 113

Yabancı Dil I

3

0

3

4

 

TÖP 109

Yazılı Anlatım I

2

0

2

3

TÖP 117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

 

TÖP 116

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

5

TOPLAM

14

0

14

21

 

TOPLAM

14

0

14

23

 

III.YARIYIL                                                                V.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 203

Eski Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

TÖP 204

Eski Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

TÖP 205

Yeni Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

TÖP 206

Yeni Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

TÖP 213

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

 

 

TOPLAM

7

0

7

12

 

TOPLAM

4

0

4

6

 

VII.YARIYIL                                                          VIII.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 407

Rehberlik

3

0

3

5

 

TÖP 404

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

4

TÖP 305

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

4

 

TOPLAM

 

2

0

2

4

TÖP 307

Dünya Edebiyatı

3

0

3

4

 

 

TOPLAM

 

8

0

8

 13

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

2012- 2013 YAZ OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

 

                                   Güz Yarıyılı Dersleri                                                        Bahar Yarıyılı Dersleri                                

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

SÖP101

Temel Matematik I

2

0

2

3

 

SÖP102

Temel Matematik II

2

0

2

3

SÖP103

Genel Biyoloji

2

0

2

4

 

SÖP302

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

3

0

3

5

SÖP211

Çevre Eğitimi

2

0

2

3

 

MÖP102

Soyut Matematik

3

0

3

5

SÖP301

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

3

0

3

5

 

MÖP202

Analiz II

4

2

5

8

MÖP101

Genel Matematik

4

2

5

10

 

MÖP204

Lineer Cebir II

3

0

3

5

MÖP201

Analiz I

4

2

5

8

 

MÖP302

Diferansiyel Denklemler

4

0

4

5

MÖP203

Lineer Cebir I

3

0

3

5

 

MÖP304

Analitik Geometri II

3

0

3

5

MÖP301

Analiz III

3

0

3

5

 

MÖP306

İstatistik ve Olasılık II

2

2

3

5

MÖP303

Analitik Geometri I

3

0

3

5

 

SBÖ310

Siyasi Coğrafya

2

0

2

3

MÖP305

İstatistik ve Olasılık I

2

2

3

5

 

FBÖ102

Genel Fizik II

4

2

5

7

MÖP307

Cebire Giriş

3

0

3

4

 

FBÖ106

Genel Matematik II

4

0

4

5

SBÖ211

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

FBÖ202

Genel Biyoloji II

4

2

5

8

FBÖ101

Genel Fizik I

4

2

5

7

 

FBÖ204

Modern Fiziğe Giriş

2

0

2

3

FBÖ105

Genel Matematik I

4

0

4

5

 

FBÖ212

Fen-Tek. Programı ve Planlama

3

0

3

4

FBÖ201

Genel Biyoloji I

4

2

5

7

 

FBÖ302

Genetik ve Biyoteknoloji

2

0

2

3

FBÖ203

Genel Fizik III

2

2

3

5

 

FBÖ314

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

FBÖ301

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

2

0

2

3

 

FBÖ316

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

FBÖ307

İstatistik

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

FBÖ313

Öğrt. Tek. ve Matryl. Tasarımı

2

2

3

6

 

 

 

 

 

 

 

FBÖ315

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

FBÖ405

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5