Üniversitemiz Eğitim Fakültesi  Bölümü bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında  yaz okulu açılması hk. 2013.009.101-Üniversitemiz Eğitim Fakültesibünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında  yaz okulu açılması ile ilgili fakülte dekanlığından gelen 19.04.2013 tarih ve 304 sayılı yazı ve eki üzerinde görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Üniversitemiz EğitimFakültesi bünyesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında İlköğretim Bölümü ve Türçe Eğitimi bölümü için yaz okulu açılmasına, fakültede bölümlerinde okutulmakta olan  ortak derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Türk Dili) Üniversitemizin herhangi bir fakültesinde yaz okulu açıldığı takdirde öğrencilerimizin bu dersleri alabilmelerine, isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun öğretmen yetiştirme programları için belirlediği kriterlere uygun olmak koşuluyla, Yaz Okulu açıldığında aşağıda adları belirtilen Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden ders almalarının uygun olacağına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Üniversiteler

1-Abant İzzet Baysal Üniversitesi                     21-Balıkesir Üniversitesi                       

2-Atatürk Üniversitesi                                       22-Dumlupınar Üniversitesi  

3-Anadolu Üniversitesi                                      23-Erzincan Üniversitesi 

4-Ankara Üniversitesi                                        24-Fırat Üniversitesi   

5-Akdeniz Üniversitesi                                      25-Kastamonu Üniversitesi

6-Cumhuriyet Üniversitesi                                 26-Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 

7-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi            27-Mustafa Kemal Üniversitesi

8-Çukurova Üniversitesi                                    28-Osmangazi Üniversitesi

9-Dokuz Eylül Üniversitesi                                29-Pamukkale Üniversitesi

10-Gaziantep Üniversitesi                                  30-Süleyman Demirel Üniversitesi

11-Hacettepe Üniversitesi                                   31-Sakarya Üniversitesi

12-İnönü Üniversitesi                                          32-Ege Üniversitesi

13-Marmara Üniversitesi                                     33-Adnan Menderes Üniversitesi

14-Ondokuz Mayıs Üniversitesi                          34-Afyon Üniversitesi

15-Amasya Üniversitesi                                      35-Muğla Üniversitesi

16-Uludağ Üniversitesi                                       36-Yüzüncü Yıl Üniversitesi

17-Gazi Üniversitesi

18-İstanbul Üniversitesi

19-Kocaeli Üniversitesi

20-Mersin Üniversitesi

 

 

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ YAZ OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM PLANLARI

 

I. YARIYIL                                                                                                                 II.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 103

Osmanlı Türkçesi I

2

0

2

3

 

TÖP 104

Osmanlı Türkçesi II

2

0

2

4

TÖP 105

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

2

3

 

TÖP 106

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2

0

2

4

TÖP 109

Yazılı Anlatım I

2

0

2

3

 

TÖP 110

Sözlü Anlatım II

2

0

2

3

TÖP 111

Sözlü Anlatım I

2

0

2

3

 

TÖP 112

Yabancı Dil II

3

0

3

4

TÖP 113

Yabancı Dil I

3

0

3

4

 

TÖP 109

Yazılı Anlatım I

2

0

2

3

TÖP 117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

 

TÖP 116

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

5

TOPLAM

14

0

14

21

 

TOPLAM

14

0

14

23

 

III.YARIYIL                                                                                                                     IV.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 203

Eski Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

TÖP 204

Eski Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

TÖP 205

Yeni Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

TÖP 206

Yeni Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

TÖP 213

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

 

 

TOPLAM

7

0

7

12

 

TOPLAM

4

0

4

6

 

VII.YARIYIL                                                                                                               VIII.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 407

Rehberlik

3

0

3

5

 

TÖP 404

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

4

TÖP 305

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

4

 

TOPLAM

 

2

0

2

4

TÖP 307

Dünya Edebiyatı

3

0

3

4

 

           

TOPLAM

8

0

8

13

 

 

 

 

                                                                                                   

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

2012- 2013 YAZ OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

 

Güz Yarıyılı Dersleri                                                                                 Bahar Yarıyılı Dersleri                                       

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

SÖP101  

Temel Matematik I

 2    

0

2

3

         

SÖP102              

Temel Matematik II

 2     

0

2

3

SÖP103

Genel Biyoloji

2

0

2

4

 

SÖP302

Fen ve Teknoloji Öğretimi II

3

0

3

5

SÖP211

Çevre Eğitimi

2

0

2

3

 

MÖP102

Soyut Matematik

3

0

3

5

SÖP301

Fen ve Teknoloji Öğretimi I

3

0

3

5

 

MÖP202

Analiz II

4

2

5

8

MÖP101

Genel Matematik

4

2

5

10

 

MÖP204

Lineer Cebir II

3

0

3

5

MÖP201

Analiz I

4

2

5

8

 

MÖP302

Diferansiyel Denklemler

4

0

4

5

MÖP203

Lineer Cebir I

3

0

3

5

 

MÖP304

Analitik Geometri II

3

0

3

5

MÖP301

Analiz III

3

0

3

5

 

MÖP306

İstatistik ve Olasılık II

2

2

3

5

MÖP303     

Analitik Geometri I

3

0

3

5

 

SBÖ310

Siyasi Coğrafya

2

0

2

3

MÖP305       

 İstatistik ve  Olasılık I

2

2

3

5

 

FBÖ102

Genel Fizik II

4

2

5

7

MÖP307

Cebire Giriş

3

0

3

4

 

FBÖ106

Genel Matematik II

4

0

4

5

SBÖ211

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

FBÖ202

Genel Biyoloji II

4

2

5

8

FBÖ101

Genel Fizik I

4

2

5

7

 

FBÖ204

Modern Fiziğe Giriş

2

0

2

3

FBÖ105

Genel Matematik I

4

0

4

5

 

FBÖ212

Fen-Tek. Programı ve Planlama

3

0

3

4

FBÖ201

Genel Biyoloji I

4

2

5

7

 

FBÖ302

Genetik ve Biyoteknoloji

2

0

2

3

FBÖ203

Genel Fizik III

2

2

3

5

 

FBÖ314

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

FBÖ301

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

2

0

2

3

 

FBÖ316

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

FBÖ307

İstatistik

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

FBÖ313

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

2

2

3

6

 

 

 

 

 

 

 

FBÖ315

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

FBÖ405

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5