PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

Öğrenci No Adı Soyadı
4909994186 ALİYE SUVACI
4909997249 DİLEK ÇALIŞKAN
4909997287 AKİFE DÖLEK
4909997660 KÜBRA AYDIN