PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909995063 SELMA ÖZYALNIZ
2 4909997064 BÜŞRA KARLI
3 4909997213 YASEMİN BOZUKLU
4 4909997665 MERVE CERAN
5 4909997709 BÜŞRA SADAK