PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909997469 YUNUS BÜYÜKARSLAN
2 4909997742 RİFAT ALPASLAN
3 4909998239 ZEYİD KORKMAZ
4 4909997023 KÜBRA BAYĞAR
5 4909997065 ESRA YEROĞLU
6 4909997929 BETÜL AYDIN