PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909994432 ZEHRA MEVLÜDE YAZIR
2 4909997015 ÇAĞLA BAYRAKTAR
3 4909997266 AHMET GÖKKAYA
4 4909997657 KÜBRA YILMAZ
5 4909997786 ELİF UÇAN
6 4909994957 HATİCE KÜBRA KARA
7 4909995052 KÜBRA DURMUŞ
8 4909996633 NAZLICAN ÇOBAN
9 4909997194 SÜLEYMAN HİLMİ HORUZ