PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909995752 CEBRAİL ATEŞ
2 4909995825 ŞAHİN AKSU
3 4909996621 NESLAHAN ZONTUL
4 4909996820 ELALIM İREM TİMURHAN
5 4909997032 HAYRİYE ÖZTÜRK
6 4909997422 EMRE BODAK
7 4909998022 CİHAN POLAT