PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909994185 MERVE KILIK
2 4909994770 EBRU DEMİRAYAK
3 4909998019 PERİHAN ÜNLÜ
4 4909994883 MERVE DEMİRER