PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909995071 AYŞE MEDİK
2 4909997076 BAYRAM YILDIRIM
3 4909998225 CENNET KAYIM
4 4909995517 EMRE KILIÇ
5 4909997852 ESRA DURMAZ
6 4909994308 HURİYE YASUNTİMUR
7 4909997453 MERVE ŞAHİN
8 4909996838 METE HAN POLAT
9 4909997226 OĞUZHAN UĞUR
10 4909998104 RABİA MDERATY
11 4909994239 SAFİYE KARAASLAN
12 4909998362 SULTAN BİÇER
13 4909998257 ŞULE ÜNLÜ
14 4909998224 ZEHRA ÜLKER
15 4909998312 ZEYNEP DEMİRBAŞ