PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

4909994814 MEHMET PALANCIGİLLER
4909997695 KAMİL SUSAM
4909997705 ŞERİFE ŞEYMA BOZKURT
4909997763 FATMA ARIK
4909998277 GÜLSÜM DEMİRCİ
4909998309 ÜMRE ÇAĞRI EKİZ