PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

Öğrenci No Adı Soyadı
4909995415 MURAT TUNÇBİLEK
4909995461 TUĞÇE DURĞUN
4909997240 ÇİĞDEM OKULU
4909997361 MEDİNE DEVECİ
4909997691 BÜŞRA COŞKUN
4909997926 FÜSUN YILMAZ
4909998305 MEHMET BADEM