PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

4909996135

FATİH GÜRASLAN

4909996340

ZÜLAL ŞÜKRAN UZUN

4909996526

YELİZ ERGÜN

4909996629

BANU IŞIK

4909998112

AYŞENUR YILMAZ

4909998139

PINAR KURT