1. Yarıyıl Ders Muafiyeti

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin I. Yarıyıl Ders Muafiyetleri ile ilgili müracaatlarını gerekli evraklarla birlikte 19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Pedagojik Formasyon Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DERSLER

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş

2

Eğitim Psikolojisi

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

Sınıf Yönetimi

2

Seçmeli Ders I *

2

Seçmeli Ders II *

2

 

Gerekli evraklar: 1) Not Döküm Belgesi (Transkript) Onaylı (E imzalı), Karekodlu

                            2) Ders İçeriği    (Aslı gibidir Onaylı )

                           

SEÇMELİ DERS I *

SEÇMELİ DERS II *

Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması

Rehberlik

Eğitimde Program Geliştirme

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitim Tarihi

Eğitim Felsefesi

Eğitim Sosyolojisi

Türk Eğitim Tarihi

Gelişim Psikolojisi

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Öğretmenlik Meslek Etiği

Karakter ve Değerler Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme

Özel Eğitim

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Bilgisayar Destekli Öğretim