9. Dönem II. Yarıyıl Muafiyet Başvuruları 

II. Yarıyıl derslerinden muaf olmak için 9. Dönem Pedagojik Formasyon öğrencilerimizin II. Yarıyıl Ders Muafiyetleri ile ilgili müracaatlarını gerekli evraklarla birlikte  19-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Pedagojik Formasyon Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

NOT: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar gereğince Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak için gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

İlgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından (36 hafta/9 ay)  az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. (Bu madde gereğince geçmişte Kur'an Kursu Öğreticiliği yapanlar muaf sayılmayacaktır.)

* Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar (halen aktif olarak çalışanlar ), Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

Yukarıdaki şartları sağlayanlar Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurumlardan gerekli evrakları muafiyet başvurusunda teslim etmeleri gerekmektedir.

*Öğretmenlik Uygulaması için İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden onaylı hizmet cetveli,

 *Kuran Kursu Öğreticileri Aktif olmak şartıyla İl yada İlçe Müftülüğü'nden belge getirmeleri gerekmektedir.

Ders

Kredi

Belgeler

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

 1)Transkript(Not Durum   Belgesi) Onaylı / (E) İMZALI, Karekodlu

 2) Ders içeriği Onaylı

Özel Öğretim Yöntemleri

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

3

Öğretmenlik Uygulaması

5

Hizmet Cetveli (İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylı belge ) ( E)  İMZALI