PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909994852 NURİYE ŞEYMA ÇİÇEK
2 4909997022 BÜŞRA EKER
3 4909997199 NUR YAVUZYAŞAR
4 4909997085 DİLEK ASLAN
5 4909998132 DÖNDÜ ERMİŞ