PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909993193 SEYİDE BERNA GÖBELOĞLU
2 4909993211 HÜRİSER DAİMOĞLU
3 4909993516 HÜSEYİN GÖKKAYA
4 4909994007 TURGAY DEMİRCİOĞLU
5 4909995969 KÜBRA KÜÇÜKER ÇALHAN
6 4909996479 DİLEK KILIÇ
7 4909998052 SEVGİ ADIYAMAN