ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Dersin Kodu Adı

Tarihi

 

Saati

 

Derslik

Öğrencinin

Adı Soyadı

Öğretim Elemanı

AÖP 207 Alman Edebiyatı I

04.12.2017

9-12

A-205

 

Mustafa İlhami BAŞTU

Doç. Dr. Hüseyin Arak

AÖP 311 İleri Anlama ve Konuşma Becerileri

05.12.2017

13-15

A-206

Doç. Dr. Hüseyin Arak

AÖP 405 Almanca Materyal Geliş. ve Uyg.

06.12.2017

8-12

A-207

Doç. Dr. Hüseyin Arak

AÖP 105 Okuma Becerileri-I

05.12.2017

9-10

B-411

Merve YÜKSEL

 

Doç. Dr. Hüseyin Arak

AÖP 207 Alman Edebiyatı I

04.12.2017

9-12

A-205

Doç. Dr. Hüseyin Arak

AÖP 203 Dilbilim I

07.12.2017

9-12

A-205

Ayça Rabia AVŞAR

Arş. Gör. Yasemin Acar Çimen