PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909997236 VOLKAN AYDENİZ
2 4909997699 NURAY URHAN
3 4909998046 İPEK ÇENEBAŞI
4 4909995154 SUNA BULUT
5 4909997480 FUNDA ÜNAL
6 4909997591 ŞEYMANUR ARSLAN