PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

SN Öğrenci No   Adı Soyadı
1 4909995761   GÜLTEN TEKE
2 4909995799   ZEYNEP KAVAK
3 4909997008   SİBEL BARIŞ
4 4909997842   ÖZGE YALÇIN
5 4909997855   BİRKAN YALÇIN
6 4909997999   İSMET BAYZAN