PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909997324 TUĞBA ÇAĞIRAN
2 4909997609 RAHİME ÖZTÜRK
3 4909997834 SÜMEYYE SAYAR
4 4909998004 FERHAT YAZICI
5 4909998075 GİZEM EYYÜPOĞLU