PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No   Adı Soyadı
1 4909994931   ELİF ULUÇAM
2 4909995462   ESRA ACERCE
3 4909997073   ÖZGE ERGÜN
4 4909997127   GİZEM ÖTÜN
5 4909997294   FATMA ÇÜRÜTTÜ
6 4909997584   SEVGİ ZENGİN
7 4909998037   TUĞBA DÖKMECİ
8 4909998044   SEMRA DOĞAN