Yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin I. Yarıyıl Ders Muafiyetleri ile ilgili müracaatlarını gerekli evraklarla birlikte 25 Eylül 2017 Pazartesi -29 Eylül 2017 Cuma gününe kadar Pedagojik Formasyon Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

DERSLER Kredi
Eğitim Bilimine Giriş 2
Eğitim Psikolojisi 2
Öğretim İlke ve Yöntemleri 2
Sınıf Yönetimi 2
Seçmeli Ders I * 2
Seçmeli Ders II * 2

 

Gerekli evraklar : 1) Not Döküm Belgesi (Transkript) Onaylı (E imzalı)

                           2) Ders İçeriği    (Aslı gibidir Onaylı )

                           3) Muafiyet Dilekçesi

SEÇMELİ DERS I * SEÇMELİ DERS II *
Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması Rehberlik
Eğitimde Program Geliştirme Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitim Tarihi Eğitim Felsefesi
Eğitim Sosyolojisi Türk Eğitim Tarihi
Gelişim Psikolojisi Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Öğretmenlik Meslek Etiği Karakter ve Değerler Eğitimi
Yaşam Boyu Öğrenme Özel Eğitim
Bireyselleştirilmiş Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretim