PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

4909996471   İBRAHİM ÇİNĞAY
4909996810   VELİ FURKAN TÜRKMEN
4909996860   KÜBRA YILDIZ
4909997412   TEKMİLE ŞEYMA TEKİN
4909997582   MEDİNE YILMAZ
4909997586   ÖZLEM EĞLENCEOĞLU
4909998064   CEYHUN PANAY
4909998256   GÜLŞAH DİNÇEL