Fakültemizde 2016-2017 eğitim öğretim yılında yaz okulu açılmayacaktır.

Öğrencilerimizin yaz okulu alabileceği üniversitelerin listesi aşağıdadır. Bilgilerinize sunulur.

 

Yaz Okulunda Ders Alınabilecek Üniversiteler

1-Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2-Atatürk Üniversitesi

3-Anadolu Üniversitesi

4-Ankara Üniversitesi

5-Akdeniz Üniversitesi

6-Amasya Üniversitesi

7-Adanan Menderes Üniversitesi

8-Afyon Kocatepe Üniversitesi

9-Balıkesir Üniversitesi

10-Cumhuriyet Üniversitesi

11-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

12-Çukurova Üniversitesi

13- Dokuz Eylül Üniversitesi

14-Dumlupınar Üniversitesi

15-Erzincan Üniversitesi

16-Ege Üniversitesi

17-Fırat Üniversitesi

18- Gaziantep Üniversitesi

19- Gazi Üniversitesi

20-Hacettepe Üniversitesi

21-İnönü Üniversitesi

22-İstanbul Üniversitesi

23-Kocaeli Üniversitesi

24-Kastamonu Üniversitesi

25-Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi

26-Marmara Üniversitesi

27-Mersin Üniversitesi

28-Mustafa Kemal Üniversitesi

29-Muğla Üniversitesi

30-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

31-Pamukkale Üniversitesi

32-Sakarya Üniversitesi

33-Süleyman Demirel Üniversitesi

34-Uludağ Üniversitesi

35-Yüzüncü Yıl Üniversitesi

36-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

37-Kırıkkale Üniversitesi

38-Niğde Üniversitesi

39-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

40-Bozok Üniversitesi

41-Aksaray Üniversitesi