PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909994295 TUĞÇE AKTAŞ
2 4909994701 SEDAT CANA
3 4909995611 SALİH KISKAÇ
4 4909995738 MUSTAFA YEŞİL
5 4909996450 YASEMİN BİRİCİK