PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909991871 ŞEYMA TAŞ
2 4909992108  AYŞE ERDOĞAN
3 4909992122 ŞERİFE NUR GÜRSOY
4 4909992845 EMİNE NESLİHAN TEMÜR
5 4909992860 NURSEMİN TAŞTEMİR
6 4909993977 REFİA ÇEVİK
7 4909994882 MESUT ÜNLÜ
8 4909995161 VOLKAN ŞAHİN
9 4909996331 SUNA DAĞLI
10 4909996398 ÖZLEM KORKMAZ
11 4909996584 OĞUZHAN ALBAYRAK