Mazeret Sınavı Programı aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. Sınava girecek öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgilerine..

 

MAZERET SINAV PROGRAMI

Öğrenci No

Saat

Mazeret Sınavı  Yapılacak  Dersin  Adı

Öğretim Elemanın Adı Soyadı

Sınav Günü  ve Saati

 

4909998208

 

Abdurrahman SÖYLEYİCİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan GÖZLER

18.05.2017  saat 17:00

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ

18.05.2017  saat 18:00

Özel Öğretim Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Cemil OSMANOĞLU

18.05.2017  saat 19:00

4909997998

Neşet Orhan UZUNOĞLU

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Öğr. Gör. Dr. Erdem AKBAŞ

18.05.2017  saat 17:00

4909997387

Nilay KARATEKİN

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHAN

18.05.2017  saat 17:00