PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 4909995391 RUKİYE SAĞIR
2 4909995508 ASLIHAN ACAR
3 4909996338 ENNUR IŞIKTAŞ
4 4909996386 BUKET KIVANÇ
5 4909996458 FATMA KAYA
6 4909996559 ESMA GÜL AVKAN