Pedagojik Formasyona 4. sınıfta iken kayıt yaptıran (öğrenci belgeleriyle başvuru yapan) öğrencilerimizin lisanstan mezun olduktan sonra lisans diploma fotokopilerinin aslı gibidir onaylı örneğini Pedagojik Formasyon Birimine tebliğ etmek zorundadırlar. Aksi takdirde Pedagojik Formasyon Sertifikaları basılmayacaktır. Ancak tebliğ ettikten sonra basılacaktır.

Bilgi İçin:  0352 207 6666    Dahili  37017 - 37019   Nolu Numaralardan İrtibata Geçebilirsiniz.