PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI HAZIR OLAN ÖĞRENCİLER

Aşağıda adı soyadı yazılı olan öğrencilerimizin Pedagojik Formasyon Sertifikaları birimimize ulaşmıştır. Sertifikalarını teslim almak isteyen öğrencilerimizin şahsen birimimize müracaat etmeleri gerekmektedir veya noter onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

 

SN Öğrenci No Adı Soyadı
1 49099996346 AYŞE ÜNAL
2 4909994765 EMİNE BETÜL YILDIRIM
3 4909995578 YUNUS KOCAOĞLU
4 4909995599 BURAK ÇETİN
5 4909995619 AHMET KİP
6 4909996147 ESRA TEPE
7 4909996311 TUĞBA CEYHAN
8 4909996357 HACER ARSLAN
9 4909996367 KÜBRA KÖKLÜ
10 4909996440 SONER ÜNLÜ
11 4909996498 FATİH ÇAKMAK
12 4909996504 EMRE GÜLDÜOĞLU
13 4909996508 ERHAN DURMAZ
14 4909996567 HAKAN AKGÜL
15 4909996611 EVREN OKUTAN