ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 (I. ÖĞRETİM)

 

I.YARIYIL                                                                                         II.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 101

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

2

0

3

3

 

TÖP 102

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

2

0

4

4

TÖP 103

Osmanlı Türkçesi I

2

0

4

4

 

TÖP 104

Osmanlı Türkçesi II

2

0

5

5

TÖP 105

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

3

3

 

TÖP 106

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2

0

4

4

TÖP 107

Yazı Yazma Teknikleri

1

2

4

4

 

TÖP 108

Yazılı Anlatım II

2

0

4

4

TÖP 109

Yazılı Anlatım I

2

0

4

4

 

TÖP 110

Sözlü Anlatım II

2

0

4

4

TÖP 111

Sözlü Anlatım I

2

0

4

4

 

TÖP 112

Yabancı Dil II

3

0

3

4

TÖP 113

Yabancı Dil I

3

0

3

3

 

TÖP 114

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

TÖP 115

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

3

 

TÖP 116

Eğitim Psikolojisi

3

0

4

4

TÖP 117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19

2

30

30

 

TOPLAM

18

0

30

30

 

III.YARIYIL                                                                                     IV.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 201

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

2

0

2

4

 

TÖP 202

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

3

0

3

3

TÖP 203

Eski Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

TÖP 204

Eski Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

TÖP 205

Yeni Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

TÖP 206

Yeni Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

TÖP 207

Türk Halk Edebiyatı I

2

0

2

3

 

TÖP 208

Türk Halk Edebiyatı II

2

0

2

3

TÖP 209

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

TÖP 210

Genel Dilbilimi

3

0

3

4

TÖP 211

Bilgisayar I

2

2

3

5

 

TÖP 212

Bilgisayar II

2

2

3

5

TÖP 213

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

 

TÖP 214

Etkili İletişim

3

0

3

3

 

Seçmeli 1 (Alan)

3

0

3

3

 

TÖP 216

 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

6

TOPLAM

18

2

19

30

 

TOPLAM

19

4

21

30

 

Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

Seçmeli 1 dersleri

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 215

Türk Halk Bilimi ve Eğitim

3

0

3

3

TÖP 217

Türkçenin Anlam Bilimi

3

0

3

3

TÖP 219

Şiir İncelemeleri

3

0

3

3

TÖP 221

Hikâye İncelemeleri

3

0

3

3

TÖP 223

Türkçe ve Eğitim

3

0

3

3

TÖP 225 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 3 0 3    3

 

V.YARIYIL                                                                                       VI.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 301

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

2

2

3

5

 

TÖP 302

Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi

2

2

3

5

TÖP 303

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

2

2

3

5

 

TÖP 304

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

2

2

3

5

TÖP 305

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

4

 

TÖP 306

Türk Dili Tarihi

2

0

2

4

TÖP 307

Dünya Edebiyatı

3

0

3

4

 

TÖP 308

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

4

TÖP 309

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

 

TÖP 310

Uygarlık Tarihi

2

0

2

3

TÖP 311

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

 

TÖP 312

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5

TÖP 313

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

 

TÖP 314

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

TOPLAM

14

8

18

30

 

TOPLAM

15

6

18

30

  

 

VII.YARIYIL                                                                                    VIII.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 401

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

2

2

3

5

 

TÖP 402

Cumhuriyet Tarihi

2

0

2

4

TÖP 403

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

2

0

2

4

 

TÖP 404

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

4

TÖP 405

Okul Deneyimi

1

4

3

8

 

TÖP 406

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

8

TÖP 407

Rehberlik

3

0

3

5

 

 

Seçmeli 3 (Alan)

3

0

3

5

TÖP 409

Özel Eğitim

2

0

2

4

 

 

Seçmeli 4 (Alan)

2

0

2

5

 

Seçmeli 2 (Genel Kültür)

2

0

2

4

 

 

Seçmeli 5 (Genel Kültür)

2

0

2

4

TOPLAM

12

6

15

30

 

TOPLAM

13

6

16

30

 

Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

Seçmeli 2 dersleri                                                                              Seçmeli 3 dersleri

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 411

Türk Tarihi ve Kültürü

2

0

2

4

 

TÖP 408

Dil ve Kültür

3

0

3

5

TÖP 413

Sosyoloji

2

0

2

4

 

TÖP 410

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

3

0

3

5

TÖP 415

Vatandaşlık Bilgisi

2

0

2

4

 

TÖP 412

Türkçe Eğitiminde Proje Geliştirme

3

0

3

5

TÖP 417

Türkiye Coğrafyası

2

0

2

4

 

TÖP 414

Dilbilgisi Öğretimi

3

0

3

5

TÖP 419

Felsefe

2

0

2

4

 

TÖP 416

Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı

3

0

3

5

TÖP 421 Çevre Bilimi 2 0 2    4    TÖP 418 Türk Halk Nesri Metin İncelemeleri 3 0 3     5
TÖP 423

 

Kültürel Coğrafya

2

0

2

4

     

TÖP 425

Günümüz Dünya Sorunları

2

0

2

4

 

Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

    Seçmeli 4 dersleri

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 418

Roman İncelemeleri

2

0

2

5

TÖP 420

Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler

2

0

2

5

TÖP 422

Türkçenin Güncel Sorunları

2

0

2

5

TÖP 424

Türk Tiyatro Tarihi

2

0

2

5

TÖP 426

Türkçe Araştırmaları Tarihi

2

0

2

5

TÖP 428

Bilgisayar Destekli Türkçe Öğretimi

2

0

2

5

               

Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

                                                                                                             

                                                                                                                Seçmeli 5 dersleri

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TÖP 430

Cinsel Sağlık Bilgileri

2

0

2

4

TÖP 432

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

2

0

2

4

TÖP 434

Siyasal Düşünceler Tarihi

2

0

2

4

TÖP 436

Sosyal Psikoloji

2

0

2

4

TÖP 438

Orta Doğu Coğrafyası

2

0

2

4

TÖP 440

Türkiye’nin Doğal Kaynakları

2

0

2

4

TÖP 442

Fen, Teknoloji ve Toplum

2

0

2

4

TÖP 444 Siyasi Coğrafya 2 0 2    4

TÖP 446

İşaret Dili

2

0

2

4

TÖP 448 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 2 0 2    4

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 (II. ÖĞRETİM)

 

I. YARIYIL                                                                                        II. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 101

Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi

2

0

3

3

 

İTÖP 102

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

2

0

4

4

İTÖP 103

Osmanlı Türkçesi I

2

0

4

4

 

İTÖP 104

Osmanlı Türkçesi II

2

0

5

5

İTÖP 105

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

2

0

3

3

 

İTÖP 106

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

2

0

4

4

İTÖP 107

Yazı Yazma Teknikleri

1

2

4

4

 

İTÖP 108

Yazılı Anlatım II

2

0

4

4

İTÖP 109

Yazılı Anlatım I

2

0

4

4

 

İTÖP 110

Sözlü Anlatım II

2

0

4

4

İTÖP 111

Sözlü Anlatım I

2

0

4

4

 

İTÖP 112

Yabancı Dil II

3

0

3

4

İTÖP 113

Yabancı Dil I

3

0

3

4

 

İTÖP 114

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

3

İTÖP 115

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

3

 

İTÖP 116

Eğitim Psikolojisi

3

0

4

4

İTÖP 117

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

4

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

19

 

30

30

 

TOPLAM

18

0

30

30

 

 

III. YARIYIL                                                                                    IV. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 201

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

2

0

2

4

 

İTÖP 202

Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

3

0

3

3

İTÖP 203

Eski Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

İTÖP 204

Eski Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

İTÖP 205

Yeni Türk Edebiyatı I

2

0

2

4

 

İTÖP 206

Yeni Türk Edebiyatı II

2

0

2

3

İTÖP 207

Türk Halk Edebiyatı I

2

0

2

3

 

İTÖP 208

Türk Halk Edebiyatı II

2

0

2

3

İTÖP 209

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

3

 

İTÖP 210

Genel Dilbilimi

3

0

3

4

İTÖP 211

Bilgisayar I

2

2

3

5

 

İTÖP 212

Bilgisayar II

2

2

3

5

İTÖP 213

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

4

 

İTÖP 214

Etkili İletişim

3

0

3

3

 

Seçmeli 1 (Alan)

3

0

3

3

 

İTÖP 216

 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

6

TOPLAM

18

2

19

30

 

TOPLAM

19

4

21

30

 

 

 

Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

 

Seçmeli 1 dersleri

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 215

Türk Halk Bilimi ve Eğitim

3

0

3

3

İTÖP 217

Türkçenin Anlam Bilimi

3

0

3

3

İTÖP 219

Şiir İncelemeleri

3

0

3

3

İTÖP 221

Hikâye İncelemeleri

3

0

3

3

İTÖP 223

Türkçe ve Eğitim

3

0

3

3

 

 

V. YARIYIL                                                                                      VI. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 301

Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi

2

2

3

5

 

İTÖP 302

Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi

2

2

3

5

İTÖP 303

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi

2

2

3

5

 

İTÖP 304

Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi

2

2

3

5

İTÖP 305

Çocuk Edebiyatı

2

0

2

4

 

İTÖP 306

Türk Dili Tarihi

2

0

2

4

İTÖP 307

Dünya Edebiyatı

3

0

3

4

 

İTÖP 308

Türk Eğitim Tarihi

2

0

2

4

İTÖP 309

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

3

 

İTÖP 310

Uygarlık Tarihi

2

0

2

3

İTÖP 311

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

5

 

İTÖP 312

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

5

İTÖP 313

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

 

İTÖP 314

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

4

TOPLAM

14

8

18

30

 

TOPLAM

15

6

18

30

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL                                                                                   VIII. YARIYIL

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 401

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

2

2

3

5

 

İTÖP 402

Cumhuriyet Tarihi

2

0

2

4

İTÖP 403

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

2

0

2

4

 

İTÖP 404

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

4

İTÖP 405

Okul Deneyimi

1

4

3

8

 

İTÖP 406

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

8

İTÖP 407

Rehberlik

3

0

3

5

 

 

Seçmeli 3 (Alan)

3

0

3

5

İTÖP 409

Özel Eğitim

2

0

2

4

 

 

Seçmeli 4 (Alan)

2

0

2

5

 

Seçmeli 2 (Genel Kültür)

2

0

2

4

 

 

Seçmeli 5 (Genel Kültür)

2

0

2

4

TOPLAM

12

6

15

30

 

TOPLAM

13

6

16

30

 

 

 

Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

 

Seçmeli 2 dersleri                                                                              Seçmeli 3 dersleri

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 411

Türk Tarihi ve Kültürü

2

0

2

4

 

İTÖP 408

Dil ve Kültür

3

0

3

5

İTÖP 413

Sosyoloji

2

0

2

4

 

İTÖP 410

Türkçe Eğitiminde Yaratıcı Düşünme Öğretim Yöntemleri

3

0

3

5

İTÖP 415

Vatandaşlık Bilgisi

2

0

2

4

 

İTÖP 412

Türkçe Eğitiminde Proje Geliştirme

3

0

3

5

İTÖP 417

Türkiye Coğrafyası

2

0

2

4

 

İTÖP 414

Dilbilgisi Öğretimi

3

0

3

5

İTÖP 419

Felsefe

2

0

2

4

 

İTÖP 416

Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı

3

0

3

5

İTÖP 421

Çevre Bilimi

2

0

2

4

 

İTÖP 423

Kültürel Coğrafya

2

0

2

4

 

İTÖP 425

Günümüz Dünya Sorunları

2

0

2

4

 

İTÖP 427

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

2

0

2

4

 

Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

                                                                                                             Seçmeli 4 dersleri

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 418

Roman İncelemeleri

2

0

2

5

İTÖP 420

Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler

2

0

2

5

İTÖP 422

Türkçenin Güncel Sorunları

2

0

2

5

İTÖP 424

Türk Tiyatro Tarihi

2

0

2

5

İTÖP 426

Türkçe Araştırmaları Tarihi

2

0

2

5

İTÖP 428

Bilgisayar Destekli Türkçe Öğretimi

2

0

2

5

 

               

 

Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.

 

                                                                                                             

                                                                                                                Seçmeli 5 dersleri

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

İTÖP 430

Cinsel Sağlık Bilgileri

2

0

2

4

İTÖP 432

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

2

0

2

4

İTÖP 434

Siyasal Düşünceler Tarihi

2

0

2

4

İTÖP 436

Sosyal Psikoloji

2

0

2

4

İTÖP 438

Orta Doğu Coğrafyası

2

0

2

4

İTÖP 440

Türkiye’nin Doğal Kaynakları

2

0

2

4

İTÖP 442

Fen, Teknoloji ve Toplum

2

0

2

4

İTÖP 444

Siyasi Coğrafya

2

0

2

4