EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2017- 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM PLANI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI  

BİRİNCİ YIL
  I. Yarıyıl                                                                                                           II. Yarıyıl                                                         
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KODU DERSİN ADI T U K AKTS
SBÖ101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 3   SBÖ102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6
SBÖ103 Sosyal Psikoloji 2 0 2 3   SBÖ104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 2 0 2 4
SBÖ105 Arkeoloji 2 0 2 3   SBÖ106 Felsefe 2 0 2 3
SBÖ107 Sosyoloji 2 0 2 3   SBÖ108 Ekonomi 2 0 2 4
SBÖ109 Bilgisayar I 2 2 3 5   SBÖ110 Bilgisayar II 2 2 3 5
SBÖ111 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2   SBÖ112 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
SBÖ113 Yabancı Dil I 3 0 3 4   SBÖ114 Yabancı Dil II 3 0 3 4
SBÖ115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2   SBÖ116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
SBÖ117 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 5              
  TOPLAM 22 21 30     TOPLAM 21 20 30
 
İKİNCİ YIL
  III. Yarıyıl                                                                                                       IV. Yarıyıl                                                        
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KODU DERSİN ADI T U K AKTS
SBÖ201 Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2 3   SBÖ202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 4 0 4 5
SBÖ203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 3   SBÖ204 Antropoloji 2 0 2 3
SBÖ205 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 2 3   SBÖ206 Ortaçağ Tarihi 4 0 4 5
SBÖ207 Temel Hukuk 2 0 2 4   SBÖ208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 2 0 2 3
SBÖ209 Sanat ve Estetik 2 0 2 3   SBÖ210 Vatandaşlık Bilgisi 2 0 2 2
SBÖ211 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3   SBÖ212 Çevre Bilimi 2 0 2 2
SBÖ213 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 5   SBÖ214 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4
  Seçmeli 1 2 0 2 3     Seçmeli 3 2 0 2 3
  Seçmeli 2 2 0 2 3     Seçmeli 4 2 0 2 3
  TOPLAM 19 19 30     TOPLAM 23 23 30
 
Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır   NOT: Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
                                                                                                                                                                                              
SEÇMELİ 1 DERSLERİ   SEÇMELİ 3 DERSLERİ
SBÖ215 Bilgisayar Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi 2 0 2 3   SBÖ216 Eğitsel Oyunlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi 2 0 2 3
SBÖ217 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 2 0 2 3   SBÖ218 Kültürlerarası İletişim 2 0 2 3
SBÖ219 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2 0 2 3   SBÖ220 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 2 3
              SBÖ222 Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünce 2 0 2 3
 
Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır   NOT: Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
                                                                                                                                                                                              
SEÇMELİ 2 DERSLERİ   SEÇMELİ 4 DERSLERİ
SBÖ221 Temel Beslenme İlkeleri 2 0 2 3   SBÖ224 Eğitim ve Toplumsal Yaşam 2 0 2 3
SBÖ223 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 2 0 2 3   SBÖ226 Bireyi Tanıma Teknikleri 2 0 2 3
SBÖ225 Türkçenin Güncel Sorunları 2 0 2 3   SBÖ228 Aile Eğitimi 2 0 2 3
SBÖ227 Fen, Teknoloji ve Toplum 2 0 2 3              
 
ÜÇÜNCÜ YIL
  V. Yarıyıl                                                                                                          VI. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KODU DERSİN ADI T U K AKTS
SBÖ301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I 2 0 2 3   SBÖ302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II 2 0 2 3
SBÖ303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğr. 2 0 2 3   SBÖ304 Sos.  Bil. Sözlü ve Yazılı Ed. İnc. 2 0 2 3
SBÖ305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi 2 0 2 2   SBÖ306 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2 3
SBÖ307 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 3   SBÖ308 Çağdaş Dünya Tarihi 2 0 2 3
SBÖ309 Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 3   SBÖ310 Siyasi Coğrafya 2 0 2 3
SBÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3   SBÖ312 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4
SBÖ313 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 6   SBÖ314 Özel Öğretim Yön-I 2 2 3 5
SBÖ315 Sınıf Yönetimi 2 0 2 4   SBÖ316 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
  Seçmeli 5 2 0 2 3     Seçmeli 6 2 0 2 3
  TOPLAM 21 19 30     TOPLAM 21 20 30
 
Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır   NOT: Seçmeli 6 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
 
SEÇMELİ 5 DERSLERİ   SEÇMELİ 6 DERSLERİ
SBÖ317 Çağdaş Türk Edebiyatı 2 0 2 3   SBÖ318 Türkiye’de Yenileşme Hareketleri 2 0 2 3
SBÖ319 Türk Devlet Yönetimi ve Toplum Hayatı 2 0 2 3   SBÖ320 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
SBÖ321 Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma 2 0 2 3   SBÖ322 Avrupa Birliği 2 0 2 3
SBÖ323 Cinsel Sağlık Bilgisi 2 0 2 3   SBÖ324 Türkiye’nin Doğal Kaynakları 2 0 2 3
SBÖ325 Müzik 2 0 2 3   SBÖ326 Çağdaş Türk Dünyası 2 0 2 3
SBÖ327 Resim 2 0 2 3   SBÖ328 Türkiye ve Komşuları 2 0 2 3
SBÖ329 Kültürel Coğrafya 2 0 2 3              
SBÖ331 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 2 0 2 3              
 
DÖRDÜNCÜ YIL
  VII. Yarıyıl                                                                                                      VIII. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KOD DERSİN ADI T U K AKTS
SBÖ401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I 2 0 2 3   SBÖ402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II 2 0 2 3
SBÖ403 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri 2 2 3 5   SBÖ404 Sosyal Proje Geliştirme 1 2 2 4
SBÖ405 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 4   SBÖ406 Drama 2 2 3 5
SBÖ407 Özel Öğretim Yöntemleri- II 2 2 3 5   SBÖ408 Rehberlik 3 0 3 5
SBÖ409 Sosyal Bilgilerde Program Geliştirme 2 0 2 4   SBÖ410 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 10
SBÖ411 Özel Eğitim 2 0 2 3     Seçmeli 7 2 0 2 3
SBÖ413 Okul Deneyimi 1 4 3 6              
  TOPLAM 21 17 30     TOPLAM 22 17 30
            GENEL TOPLAM 170 156 240
 
    NOT: Seçmeli 7 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
 
    SEÇMELİ 7 DERSLERİ
              SBÖ412 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar 2 0 2 3
              SBÖ414 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 3
              SBÖ416 Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi 2 0 2 3
              SBÖ418 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 3
              SBÖ420 İşaret Dili 2 0 2 3
   SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM)  
BİRİNCİ YIL
  I. Yarıyıl                                                                                                           II. Yarıyıl                                                         
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KODU DERSİN ADI T U K AKTS
İSBÖ101 Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 3   İSBÖ102 Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 6
İSBÖ103 Sosyal Psikoloji 2 0 2 3   İSBÖ104 Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı 2 0 2 4
İSBÖ105 Arkeoloji 2 0 2 3   İSBÖ106 Felsefe 2 0 2 3
İSBÖ107 Sosyoloji 2 0 2 3   İSBÖ108 Ekonomi 2 0 2 4
İSBÖ109 Bilgisayar I 2 2 3 5   İSBÖ110 Bilgisayar II 2 2 3 5
İSBÖ111 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 2   İSBÖ112 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 2
İSBÖ113 Yabancı Dil I 3 0 3 4   İSBÖ114 Yabancı Dil II 3 0 3 4
İSBÖ115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2   İSBÖ116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
İSBÖ117 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 5              
  TOPLAM 22 21 30     TOPLAM 21 20 30
 
İKİNCİ YIL
  III. Yarıyıl                                                                                                       IV. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KODU DERSİN ADI T U K AKTS
İSBÖ201 Türkiye Fiziki Coğrafyası 2 0 2 3   İSBÖ202 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 4 0 4 5
İSBÖ203 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 3   İSBÖ204 Antropoloji 2 0 2 3
İSBÖ205 Siyaset Bilimine Giriş 2 0 2 3   İSBÖ206 Ortaçağ Tarihi 4 0 4 5
İSBÖ207 Temel Hukuk 2 0 2 4   İSBÖ208 Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme 2 0 2 3
İSBÖ209 Sanat ve Estetik 2 0 2 3   İSBÖ210 Vatandaşlık Bilgisi 2 0 2 2
İSBÖ211 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3   İSBÖ212 Çevre Bilimi 2 0 2 2
İSBÖ213 Eğitim Psikolojisi 3 0 3 5   İSBÖ214 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 4
  Seçmeli 1 2 0 2 3     Seçmeli 3 2 0 2 3
  Seçmeli 2 2 0 2 3     Seçmeli 4 2 0 2 3
  TOPLAM 19 19 30     TOPLAM 23 23 30
                                                                            
Seçmeli 1 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır   NOT: Seçmeli 3 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
 
SEÇMELİ 1 DERSLERİ   SEÇMELİ 3 DERSLERİ
İSBÖ215 Bilgisayar Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi 2 0 2 3   İSBÖ216 Eğitsel Oyunlarla Sosyal Bilgiler Öğretimi 2 0 2 3
İSBÖ217 İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi 2 0 2 3   İSBÖ218 Kültürlerarası İletişim 2 0 2 3
İSBÖ219 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Yanılgıları 2 0 2 3   İSBÖ220 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 2 3
              İSBÖ222 Sosyal Bilgilerde Eleştirel Düşünce 2 0 2 3
 
Seçmeli 2 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır   NOT: Seçmeli 4 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
 
SEÇMELİ 2 DERSLERİ   SEÇMELİ 4 DERSLERİ
İSBÖ221 Temel Beslenme İlkeleri 2 0 2 3   İSBÖ224 Eğitim ve Toplumsal Yaşam 2 0 2 3
İSBÖ223 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 2 0 2 3   İSBÖ226 Bireyi Tanıma Teknikleri 2 0 2 3
İSBÖ225 Türkçenin Güncel Sorunları 2 0 2 3   İSBÖ228 Aile Eğitimi 2 0 2 3
İSBÖ227 Fen, Teknoloji ve Toplum 2 0 2 3              
                                                                                                                                                                                          
ÜÇÜNCÜ YIL
  V. Yarıyıl                                                                                                          VI. Yarıyıl                                                       
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KODU DERSİN ADI T U K AKTS
İSBÖ301 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-I 2 0 2 3   İSBÖ302 Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı-II 2 0 2 3
İSBÖ303 Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğr. 2 0 2 3   İSBÖ304 Sos.  Bil. Sözlü ve Yazılı Ed. İnc 2 0 2 3
İSBÖ305 Yeni ve Yakınçağ Tarihi 2 0 2 2   İSBÖ306 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2 3
İSBÖ307 İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 3   İSBÖ308 Çağdaş Dünya Tarihi 2 0 2 3
İSBÖ309 Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 3   İSBÖ310 Siyasi Coğrafya 2 0 2 3
İSBÖ311 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3   İSBÖ312 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 4
İSBÖ313 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 6   İSBÖ314 Özel Öğretim Yön-I 2 2 3 5
İSBÖ315 Sınıf Yönetimi 2 0 2 4   İSBÖ316 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3
  Seçmeli 5 2 0 2 3     Seçmeli 6 2 0 2 3
  TOPLAM 21 19 30     TOPLAM 21 20 30
                           
Seçmeli 5 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.   NOT: Seçmeli 6 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
                                                                                                                                                                                              
SEÇMELİ 5 DERSLERİ   SEÇMELİ 6 DERSLERİ
İSBÖ317 Çağdaş Türk Edebiyatı 2 0 2 3   İSBÖ318 Türkiye’de Yenileşme Hareketleri 2 0 2 3
İSBÖ319 Türk Devlet Yönetimi ve Toplum Hayatı 2 0 2 3   İSBÖ320 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3
İSBÖ321 Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma 2 0 2 3   İSBÖ322 Avrupa Birliği 2 0 2 3
İSBÖ323 Cinsel Sağlık Bilgisi 2 0 2 3   İSBÖ324 Türkiye’nin Doğal Kaynakları 2 0 2 3
İSBÖ325 Müzik 2 0 2 3   İSBÖ326 Çağdaş Türk Dünyası 2 0 2 3
İSBÖ327 Resim 2 0 2 3   İSBÖ328 Türkiye ve Komşuları 2 0 2 3
İSBÖ329 Kültürel Coğrafya 2 0 2 3              
İSBÖ331 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler 2 0 2 3              
 
DÖRDÜNCÜ YIL
  VII. Yarıyıl                                                                                                      VIII. Yarıyıl                                                     
KODU DERSİN ADI T U K AKTS   KOD DERSİN ADI T U K AKTS
İSBÖ401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I 2 0 2 3   İSBÖ402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II 2 0 2 3
İSBÖ403 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri 2 2 3 5   İSBÖ404 Sosyal Proje Geliştirme 1 2 2 4
İSBÖ405 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 4   İSBÖ406 Drama 2 2 3 5
İSBÖ407 Özel Öğretim Yöntemleri- II 2 2 3 5   İSBÖ408 Rehberlik 3 0 3 5
İSBÖ409 Sosyal Bilgilerde Program Geliştirme 2 0 2 4   İSBÖ410 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 10
İSBÖ411 Özel Eğitim 2 0 2 3     Seçmeli 7 2 0 2 3
İSBÖ413 Okul Deneyimi 1 4 3 6              
  TOPLAM 21 17 30     TOPLAM 22 17 30
            GENEL TOPLAM 170 156 240
 
    NOT: Seçmeli 7 dersi için her öğrenci aşağıdaki listeden bir ders seçmek zorundadır.
 
    SEÇMELİ 7 DERSLERİ
              İSBÖ412 Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar 2 0 2 3
              İSBÖ414 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2 3
              İSBÖ416 Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi 2 0 2 3
              İSBÖ418 Medya Okuryazarlığı 2 0 2 3
              İSBÖ420 İşaret Dili 2 0 2 3