YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. M. Zülküf ALTAN Bölüm Başkanı
 

Akademik Personel

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 
Prof. Dr. M. Zülküf ALTAN

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Adem S. TURANLI  
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ŞAHAN  
Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER  
Öğr. Gör. Dr. Erdem AKBAŞ  
Öğr. Gör. Abdullah GÖKŞİN  
Arş. Gör. Hale ORTAKÖYLÜOĞLU  
Arş. Gör. Ufuk GİRGİN  
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı  
Doç. Dr. Hüseyin ARAK Ana Bilim Dalı Başkanı
Arş. Gör. Yasemin ACAR ÇİMEN