Diploma Türü
Diploma Türü
Bu programından mezun olan öğrencilere " Lisans Diploması" verilir.
 
Kabul İçin Gerekli Belgeler


İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalına girmek isteyen adayların, ÖSS’de dilden gerekli olan puanı almış olması gereklidir. ÖSYM, anabilim dalının ihtiyacı kadar öğrenciyi puanlarına göre bu anabilim dalına yerleştirir.
 
Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar


Bu dört yıllık lisans programının amacı, Milli Eğitim okullarının İngilizce öğretmeni ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca, bu anabilim dalından mezun olan öğretmen adayları, üniversitelerin okutman ve araştırma kadrolarında istihdam edilmektedir.
 
Sonraki Çalışmalara Erişim


Bu lisans programını bitiren öğrenciler, yine İngilizce öğretiminde ve genel eğitim bilimleri gibi sosyal alanlarda yüksel lisans programlarına devam edebilmektedirler.
 
Bitirme Sınavı


Alınan bütün derslerin geçilmesi durumunda, öğrencinin ayrı bir bitirme sınavına girmesi gerekmemektedir.
Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği
Sınavlardaki başarı, 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır. Üniversitede uygulanmakta olan bağıl değerlendirme sistemi, bu anabilim dalı için de geçerlidir. Bağıl değerlendirme sisteminin ayrıntıları, Üniversitenin ilgili yönetmeliğinden takip edilebilir.