SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ  BÖLÜMÜ

 Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN  Bölüm Başkanı
 Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK  Bölüm Başkan Yardımcısı
 Dr. Öğretim Üyesi Erol AKSOY  Bölüm Başkan Yardımcısı
 

Akademik Personel

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı  
 Prof. Dr. Abdullah SAYDAM  
 Prof. Dr. Cevdet KIRPIK  
 Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Ana Bilim Dalı Başkanı
 Arş. Gör. Galip ÖNER  
 Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı  
 Prof. Dr. Önder ÇAĞIRAN Ana Bilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Ali GÖÇER  
 Doç. Dr. Kudret ALTUN  
 Dr. Öğretim Üyesi Erol AKSOY  
 Dr. Öğretim Üyesi Semih ZEKA  
 Arş. Gör. Dr. Gürkan MORALI